Noter Senedi İle Alınan Araçlarda Ba Ve Bs Bildirimi

Noter Senedi İle Alınan Araçlarda Ba Ve Bs Bildirimi

Noter satış senedi ile alınan araçların BA formunda bildirilmesi gerekip gerekmeyeceğine ilişkin tebliğlerde de bir açıklama bulunmamakla birlikte Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bir muktezasında (15 02 2011 tarıhiı 8 07.1 eleme.15.02-32229-7763-77 sayılı) “Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kayıtlı olan ve noter satış senedi ile aldığınız araçların kayıtlarının intikal ettirilebilmesi için mutlaka araç satışı yapan mükellefler tarafından tarafınıza fatura düzenlenmesi, nihai tüketicilerden alınan araçlar için ise tarafınızca nihai tüketiciler adına gider pusulası tanzim edilmesi ve bu kişilere imzalatılması gerekmektedir.” denilmektedir.

Dolayısıyla işletmelerin noter satış senedi ile satın aldıkları taşıtlar için gider pusulası tanzim edip söz konusu belgede yazılı matrahın tamamını Ba Bildirim Formuna dahil etmeleri gerekmektedir.