Konut Teslimlerinde Kdv Oranları

Konut teslimlerinde KDV uygulamasında altı kriter dikkatte alınmalıdır. Buna göre;

1.Konutun, 150 metrekarenin altında olanlar için geçerli olduğu bilinmelidir. Ayrıca, söz konusu konutun inşaat ruhsatının hangi tarihte alındığı da önemlidir. İnşaat ruhsatı 1.1.2013’ten sonra alınan konutlar için yeni KDV oranları geçerli olacak, 1.1.2013 öncesi alınmış ruhsatlarla yapılmış olan konutlarda ise eski KDV oranları ile uygulanmaya devam edilecektir.

2. Konutun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde olup olmadığına bakılmalıdır. Yeni katma değer vergisi oranları sadece Büyükşehir belediyesi kapsamındaki illerde 150 metrekarenin altındaki konutlarda uygulanacaktır. Yani sizin konutunuz Büyükşehir belediyesi kapsamı dışındaki illerdeyse eski katma değer vergisi oranları uygulanmaya devam edilecektir.

3.Konutun, 6306 sayılı afet riski altındaki bölgelere ilişkin yasanın (kentsel dönüşüm) kapsamında olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer söz konusu 150 metrekarenin altındaki konut 6306 sayılı yasa kapsamındaki rezerv alan, riskli alan ya da riskli yapı kategorisindeki bir konut ise yeni katma değer vergisi oranları bunlara uygulanmayacak olup, bu kapsamdaki konutların teslimi %1 KDV oranına tabi olacaktır.

4.Konut projesinin, kamu ihalesiyle yapılıp yapılmadığına bakılmalıdır. Yeni katma değer vergisi oranları kamu kurum kuruluşları ya da bunların iştirakleri tarafından ihale edilmiş konut projeleri kapsamında yapılmış olan konutlara uygulanmayacak. Yani 1.1.2013’ten önce bir kamu kuruluşu ya da bunun iştiraki tarafından projelendirilmiş ve ihale edilmiş bir konut projesinden söz ediyorsak 150 metrekarenin altındaki konut teslimlerinde eski sistem uygulanmaya devam edilecektir.

5.Konutun, inşaat sınıfına bakılmalıdır. Yeni katma değer vergisi oranları sadece lüks ve birinci sınıf inşaatlarda uygulanıyor. İkinci, üçüncü sınıf inşaatlarla basit inşaat sınıfındaki konutlarda eski katma değer vergisi oranları ile uygulamaya devam edilecektir.

6.Konutun, asgari emlak vergisine tabi olan asgari birim metrekare değerine bakılmalıdır. Söz konusu değer 500 TL’nin altındaysa %1, 500TL ile 1.000 TL arasındaysa % 8, 1.000 TL’nin üstündeyse %18 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.

Görüldüğü üzere, yukarıda belirtilen altı kriteri birden sağlayan ya da bu altı kriterden herhangi birini sağlamayan 150 metrekarenin altındaki konutların tesliminde, 1.1.2013 tarihinden sonra ruhsatı alınmış projelerde farklı (indirimli) KDV oranlarına tabi olacağı bilinmelidir.